กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ.ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ.ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ.ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมสนับสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง เพื่อบริการเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน