กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2562


กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนายประนต ศรีสุนทร ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด "ร่วมกันจัดกิจกรรมMorning Talk" ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กปภ.สาขาสามพราน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ ถ่ายทอดค่านิยมองค์กร ติดตามผลการดำเนินงานWSP ติดตามผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งลดน้ำสูญเสียเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย และปรึกษาหารือปัญหาการทำงานต่างๆ ของแต่ละสายงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ นายผดุงศักดิ์ บุ่งอ้อม ตำแหน่งพนักงานบริการ 5

เลื่อนขึ้นข้างบน