ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน GECC กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน GECC กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน GECC กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั่นพิเศษ)
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
.......
          วันนี้เวลา 14.30 น. นางศุภางค์วดี เลวรรณ์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 5 ปี 2562 และคณะ อันประกอบด้วยอนุกรรมการ และเลขาธิการร่วม ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองศูนย์ราชการสะดวกประจำปี 2561 โดยการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นการสุ่มตรวจการให้บริการตามมาตรฐาน GECC โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
        ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ได้รับการรับรองศูนย์ราชการสะดวกเข้าสู่ปีที่ 2 ในปี 2562 โดยคณะอนุกรรมการจะทำการสุ่มตรวจประเมินส่วนให้บริการประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการปรับปรุงการให้บริการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้หน่วยงานรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ซึ่งจะมีกำหนดการรับรองคราวละ 3 ปี 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน