กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กปภ.สาขาขอนแก่น โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตามสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุน กิจกรรม Design Camp ครั้งที่ 2 : จงทำดีไซน์ จัดโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้การออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน