กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) วันที่ 13 มิถุนายน 2562นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำบ้านโกทา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) วันที่ 13 มิถุนายน 2562นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำบ้านโกทา

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) วันที่ 13 มิถุนายน 2562นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำบ้านโกทา

กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำบ้านโกทา
 
............
 
      วันนี้เวลา 10.30 น. นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) พร้อม นายยุทธศักดิ์ เเพงเพ็ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เเละคณะผู้บริหารจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตรวจเยี่ยม  การปรับปรุง เเละเพิ่มคุณภาพระบบกรองน้ำ  เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในเรื่องของระบบผลิตเเละการจ่ายน้ำประปา ให้แก่ประชาชน ณ โรงกรองน้ำบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์:รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน