วันนี้) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันนี้) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service

วันนี้) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service

(วันนี้) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมาย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์/หัวหน้างานจัดเก็บ 1 พร้อมพนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ  ณ ตลาดเทศบาลบ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่งมีวัตุถุประสงค์ คือ 
💧รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ 
💧ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำ 
💧ประชาสัมพันธ์ ช่องทางชำระค่าน้ำประปา                                       
💧ระบายตะกอนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ                                               
 โดยการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้ใช้น้ำในการชำระค่าน้ำประปา /ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำ /ดูเเลคุณภาพน้ำประปาให้ประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน