วันที่ 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยได้แจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน