กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าพบนายอำเภอเมืองขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าพบนายอำเภอเมืองขอนแก่น

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าพบนายอำเภอเมืองขอนแก่น

(วันนี้) วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) นายชุมพล  วงศ์สินอุดม หัวหน้าจัดเก็บรายได้1 ได้เป็นตัวแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เดินทางเข้าพบนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น โดยได้พูดคุยหารือในส่วนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้นายฉัตรชัย ได้กล่าวชมเชยและขอบคุณหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ที่ได้ให้บริการแก้ไขปัญหาน้ำประปาอย่างทันท่วงที รวดเร็วและประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมยินดีให้การสนับสนุนในงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน