การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน โดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย พื้นที่จำหน่ายน้ำ แม่ข่ายพาน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพานถึงปลายท่อบ้านป่าบง หมู่ 3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงรายและหน้าวัดป่ากว๋าวถึงปลายท่อบ้านสันมะเหม่า หมู่ 4 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย โดยจัดแบ่งทีมหาน้ำสูญเสียออกเป็น 2 ทีม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถ พบท่อแตกรั่ว รวมทั้งสิ้น 2 จุด คือ 1.ท่อเหล็กGS ขนาด 1 นิ้ว บริเวณหน้าวัดหนองบัว หมู่ 5 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 2.ท่อPVC ขนาด 100 บริเวณหน้าวัดป่าบง หมู่ 3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เลื่อนขึ้นข้างบน