ดำเนินการล้างถังตะกอน ประจำเดือนมิถุนายน ตามแผนจัดการน้ำสะอาด (WSP) ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ดำเนินการล้างถังตะกอน ประจำเดือนมิถุนายน ตามแผนจัดการน้ำสะอาด (WSP) ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน


ดำเนินการล้างถังตะกอน ประจำเดือนมิถุนายน ตามแผนจัดการน้ำสะอาด (WSP) ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสกลถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ดำเนินการล้างถังตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) เพื่อให้เกิดระบบการดำเนินการจัดการผลิตและจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานกระบวนการผลิตจ่ายน้ำตั้งแต่การดูแลน้ำดิบต้นทางให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำที่สะอาดปลอดภัย

เลื่อนขึ้นข้างบน