กปภ.สาขาขอนแก่น วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ....... “กปภ.สาขาขอนแก่นลงพื้นที่เชิงรุกแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำ เข้าพบทำความเข้าใจผู้ใช้น้ำในพื้นที่สูง“ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ....... “กปภ.สาขาขอนแก่นลงพื้นที่เชิงรุกแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำ เข้าพบทำความเข้าใจผู้ใช้น้ำในพื้นที่สูง“


กปภ.สาขาขอนแก่น วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ....... “กปภ.สาขาขอนแก่นลงพื้นที่เชิงรุกแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำ เข้าพบทำความเข้าใจผู้ใช้น้ำในพื้นที่สูง“

กปภ.สาขาขอนแก่น
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
.......
"กปภ.สาขาขอนแก่นลงพื้นที่เชิงรุกแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำ เข้าพบทำความเข้าใจผู้ใช้น้ำในพื้นที่สูง"
........
    นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ นักประชาสัมพันธ์งานลูกค้าสัมพันธ์ ทีมช่างจากงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และงานผลิต ลงสำรวจพื้นที่สูงบริเวณ บ้านทุ่ม หมู่ 13 หมู่ 15 ต.บ้านทุ่ม  เเละ พื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่รับน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบ้านเป็ด ที่ประสบปัญหาน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล
    ในครั้งนี้ได้เข้าพบผู้ใช้น้ำที่แจ้งเรื่องร้องทุกข์มายัง กปภ.โดยได้ชี้แจงสาเหตุ และข้อจำกัดในการบริหารแรงดันน้ำในพื้นที่สูง ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้รับร่วมกันวางแผนบริหารจัดการแรงดันน้ำ อย่างสุดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำ โดยเร่งด่วนต่อไป

งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน