กปภ.สาขาจันทบุรี, กปภ.สาขาขลุง, กปภ.สาขาตราด, กปภ.สาขาคลองใหญ่ และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.เขต 1 ศึกษาดูงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี, กปภ.สาขาขลุง, กปภ.สาขาตราด, กปภ.สาขาคลองใหญ่ และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.เขต 1 ศึกษาดูงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น


กปภ.สาขาจันทบุรี, กปภ.สาขาขลุง, กปภ.สาขาตราด, กปภ.สาขาคลองใหญ่ และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.เขต 1 ศึกษาดูงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาจันบุรี พร้อมด้วย ผจก.กปภ.สาขาขลุง, ผจก.กปภ.สาขาตราด, ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่, ผช.ผจก.กปภ.สาขาจันทบุรี, หัวหน้างาน, พนักงาน, ลูกจ้างในสังกัด และ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.เขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางวาสนา วัฒนกูล ผอ.กฝภ.2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ

เลื่อนขึ้นข้างบน