การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 8 เดือน ณ ห้องประชุม กปภ.ข. 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 8 เดือน ณ ห้องประชุม กปภ.ข. 2


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 8 เดือน ณ ห้องประชุม กปภ.ข. 2

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผ.อ.กปภ.ข. 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 8 เดือน ณ ห้องประชุม กปภ.ข. 2 โดยมี ผู้จัดการ และคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ กปภ.สาขา แต่ละสาขาแล้ว เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ยังได้หารือเกี่ยวกับแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำและเพิ่มผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น โดยได้กำชับผู้จัดการ และผู้บริหารทุกท่านให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด พร้อมสรุปผลและจัดทำรายงานเพื่อแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน