กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562


กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี นำโดยนาย ชูศักดิ์  เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี หัวหน้างาน และพนักงานในสาขาโดยพร้อมเพรียงกันมีหัวข้อในการสนทนาคือ แจ้งให้พนักงานงานทราบ ในการปรับ เพิ่ม- ลด แรงดันน้ำให้คงที่ ให้งานบริการและน้ำสูญเสียประสานงานกับทาง อบต.เขาทองเพื่อ ลดอัตราน้ำสูญเสียจากท่อแตกท่อรั่ว  ติดตามการดำเนินโครงการ GECC  Big cleaning day ให้ดำเนินการในเดือน กรกฏาคม 2562 ให้พนักงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน  และทำการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ นายจักรพงศ์ เพชรอาวุธ ช่างโยธา3 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

เลื่อนขึ้นข้างบน