กปภ.สาขาอ้อมน้อยจัดประชุม ภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อยจัดประชุม ภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3/2562


กปภ.สาขาอ้อมน้อยจัดประชุม ภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3/2562

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย นายสุธี แสงเจือ  ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Water Safety Plan and Preventive Maintenance Regulator) ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส. จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมี ตัวแทนจากกปภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร  กปภ.สาขาสมุทรสงคราม กปภ.สาขาราชบุรี กปภ.สาขาสามพราน และกปภ.สาขาอ้อมน้อย ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้นที่ ห้องประชุม กปภ.สาขาอ้อมน้อย โดยมี นายอุดม  เข็มเจริญ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน