กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติฯ


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติฯ

         วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) มอบหมายให้ งานลูกค้าสัมพันธ์ นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ลดค่าติดตั้ง 15%) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่บริการของ กปภ.74 จังหวัด ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง โดยเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยที่ยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว แบบชำระครั้งเดียว ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาชลบุรี (พ)

โทรศัพท์. 038-274865-9 ต่อ 109

เลื่อนขึ้นข้างบน