งานผลิต กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรม OJT เรื่อง ความรู้ด้านการป้องกันสารเคมีรั่วไหล (แผนฉุกเฉิน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานผลิต กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรม OJT เรื่อง ความรู้ด้านการป้องกันสารเคมีรั่วไหล (แผนฉุกเฉิน)


งานผลิต กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรม OJT เรื่อง ความรู้ด้านการป้องกันสารเคมีรั่วไหล (แผนฉุกเฉิน)

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุรวุฒิ ชอบอิสระ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดจัดการฝึกอบรม OJT (On the job training) เรื่อง ความรู้ด้านการป้องกันสารเคมีรั่วไหล (แผนฉุกเฉิน) ประจำปี 2562 ตามแผนการฝึกอบรม ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ของกิจการประปารวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน