กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิง และการอพยพหนีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิง และการอพยพหนีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิง และการอพยพหนีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ ศูนย์ฝึกดับเพลิง กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จัดการอบรมหลักสูตร การดับเพลิง และการอพยพหนีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562 เนื้อหาในการอบรม คือ ความรู้สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ , การเลือกเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะเชื้อเพลิงที่เกิดการลุกไหม้ , หลักการป้องกันอัคคีภัย , วิธีปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัย และเปิดโอกาสให้พนักงานทดลองใช้เครื่องดับเพลิงจริงอย่างถูกวิธี ณ กปภ.สาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน