กปภ.สาขาสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


กปภ.สาขาสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี นำโดย นายชูชาติ ไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้พนักงาน กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
และเก็บไว้ในคลังสำรองโลหิต แก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตและใช้ในภาวะฉุกเฉินต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน