กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดการน้ำสะอาด และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WSP ครั้งที่ 3/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดการน้ำสะอาด และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WSP ครั้งที่ 3/2562


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดการน้ำสะอาด และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WSP ครั้งที่ 3/2562

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอดผู้ช่วยผู้จัดการนายสุรวุฒิ ชอบอิสระ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการ โครงการจัดการน้ำสะอาด และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Water Safety Plan and Preventive Maintenance Regulator) ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส. จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอ้อมน้อย อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  เวลา 09.30 – 16.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน