กปภ.สาขาขอนแก่น ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และแรงดัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และแรงดัน


กปภ.สาขาขอนแก่น ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และแรงดัน

"ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำต่อเนื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ"

........

(วันนี้) วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ นำนักประชาสัมพันธ์ มิสเตอร์ประปา พนักงานตรวจสอบคุณภาพการอ่านมาตร ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ใช้น้ำ ติดตามผลการแก้ปัญหาจากการร้องเรียนคุณภาพน้ำ ที่ผู้ใช้น้ำได้มีการแจ้งมายัง กปภ.สาขาขอนแก่น ซึ่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น


จากการพูดคุย และประเมินผลการเข้าแก้ไข พบว่าปัญหาคุณภาพน้ำลดน้อยลง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนหลังงานซ่อมท่อในระยะสั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้การแนะนำข้อพึงระวังในการเปิดใช้น้ำระหว่างระบายตะกอนหลังงานซ่อมท่อ และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของ กปภ.ให้ผู้ใช้น้ำใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับหน่วยงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ ตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ต่อไป

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน