กปภ.สาขาปักธงชัย จัดโครงการเติมใจ บริการซ่อมอุปกรณ์ประปา พร้อมตรวจเช็คให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปักธงชัย จัดโครงการเติมใจ บริการซ่อมอุปกรณ์ประปา พร้อมตรวจเช็คให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย


กปภ.สาขาปักธงชัย จัดโครงการเติมใจ บริการซ่อมอุปกรณ์ประปา พร้อมตรวจเช็คให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำโดยนายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่บริเวณ พื้นที่หน่วยบริการวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ กปภ.สาขาปักธงชัย บริการตรวจสอบระบบประปา และบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาทั้งภายในและภายนอก โดยไม่คิดค่าแรง ให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา สำรวจแบบสอบถาม ตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน