กปภ.สาขาพิมาย ออกหน่วยบริการอำเภอพิมายยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาประชาคมบ้านกอก ม.5 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย ออกหน่วยบริการอำเภอพิมายยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาประชาคมบ้านกอก ม.5 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา


กปภ.สาขาพิมาย ออกหน่วยบริการอำเภอพิมายยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562  ณ.ศาลาประชาคมบ้านกอก ม.5 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

    เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการอำเภอพิมายยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562  ณ.ศาลาประชาคมบ้านกอก ม.5 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกจ่ายให้บริการ พร้อมประชาสัมพันธ์ โครงการลดค่าติดตั้ง 15% ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน