กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน 2562 พร้อม ประกาศดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน 2562 พร้อม ประกาศดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน  2562  พร้อม ประกาศดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562

กปภ.สาขาขอนแก่น(จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน  2562

พร้อม ประกาศดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 

............ 

(วันนี้วันพุธที่ 26  มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 ที่ผ่านมา  ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษนำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ทั้งนี้ ผู้จัดการ ได้ถ่ายทอด นโยบายต่างๆ ของกปภ. /การรายงานปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต่างๆ ของพนักงาน /ประชาสัมพันธ์เเละการเข้าร่วมกิจกรรม Pwa Mini Marathon 2019 ในวันที่ 7 กรกฎาคม2562  รวมถึงการประกาศ                                                                                                       รายชื่อดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562    คือ                                                                       

1.นายพิศิษฐ์  ศรีดี  นักประชาสัมพันธ์ 5                    

2.นางอโนทัย ไชยศรี   ช่างโยธา                               

3.นายกฤษฎิ์  กาจหาญ   พนักงานคอมพิวเตอร์                                                                                                   

 งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน