กปภ.สาขาขอนแก่น ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแรงดันน้ำ และน้ำไหลอ่อนถนนประชาสโมสร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแรงดันน้ำ และน้ำไหลอ่อนถนนประชาสโมสร

กปภ.สาขาขอนแก่น ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแรงดันน้ำ และน้ำไหลอ่อนถนนประชาสโมสร

วานนี้ (25 มิถุนายน 2562) นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น มอบหมายทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 ลงสำรวจตรวจสอบวัดแรงดันน้ำ ในพื้นที่บริเวณ ถ.ศรีจันทร๋ เเละ  ถ.ประชาสโมสร จ.ขอนแก่น หาสาเหตุแรงดันน้ำประปาลดลงจากเดิม มีผู้ใช้น้ำประสบปัญหาน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลร้องทุกข์มายัง กปภ.สาขา ขอนแก่น ทั้งนี้ได้นำข้อมูลที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์วางแผนงโดยการนำข้อมูลที่วัดแรงดันน้ำ แต่ละจุดมาตรวจสอบเดินหาจุดท่อร้วใหลจนพบจุดท่อแตกร้วและได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมเร่งด่วนต่อไป
   จากการซ่อมจุดท่อรั่วแล้วแรงดันน้ำวัดได้ 1.7KSC.สามารถแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นได้ตามปกติแล้ว
ข่าว/ภาพ นายสนธยา เครือสุวรรณ
กปภ.สาขอนแก่น

เลื่อนขึ้นข้างบน