กปภ.สาขาปักธงชัย ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์จริง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปักธงชัย ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์จริง


กปภ.สาขาปักธงชัย ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์จริง

    เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำโดย นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการฝึกอบรม ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปักธงชัย จ.นครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์จริง ซึ่งพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน