คณะทำงาน Water is Life กปภ.ข.2 คุมเข้ม กปภ.สาขาหนองแค เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะทำงาน Water is Life กปภ.ข.2 คุมเข้ม กปภ.สาขาหนองแค เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา


คณะทำงาน Water is Life กปภ.ข.2 คุมเข้ม กปภ.สาขาหนองแค เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำคณะทำงานโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ตามแนวคิด "Water is Life" ลงพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการให้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยในปี 2562 นี้ กปภ.ข.2 ได้ส่ง กปภ.สาขา เข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้น 13 สาขา และคาดว่าทั้งหมดจะสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน "Water is Life" ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้น้ำเกิดความมั่นใจในการใช้น้ำประปาของ กปภ. มากขึ้นอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน