กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร


กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต พร้อมพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมจงกลณี ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต

เลื่อนขึ้นข้างบน