กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2562


กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดย นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาบ้านหมี่ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ การถ่ายทอดค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์กปภ. แนวทางการดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย การลดน้ำสูญเสีย การดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP)  การเข้าพบแพทย์เพื่อฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562 การหารือปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน  และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน