กปภ.สาขาหนองแค จัดโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบมาตรวัดน้ำให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค จัดโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบมาตรวัดน้ำให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย


กปภ.สาขาหนองแค จัดโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบมาตรวัดน้ำให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำโดย นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา และรับคำร้องขอติดตั้งประปา ณ วัดบ้านยาง ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย กปภ.สาขาหนองแค บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้านให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% และรับคำร้องขอติดตั้งประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่

เลื่อนขึ้นข้างบน