กปภ.สาขารังสิต(พ)และกปภ.สาขาคลองหลวง เข้ารับการอบรมวิธีการใช้งานถังดับเพลิง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ)และกปภ.สาขาคลองหลวง เข้ารับการอบรมวิธีการใช้งานถังดับเพลิง


กปภ.สาขารังสิต(พ)และกปภ.สาขาคลองหลวง เข้ารับการอบรมวิธีการใช้งานถังดับเพลิง

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(พ) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง เข้ารับการอบรมการใช้ถังดับเพลิง โดยนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต ได้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน