กปภ.สาขานครราชสีมา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลตำบลหัวทะเลสัญจรพบประชาชน ณ วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลตำบลหัวทะเลสัญจรพบประชาชน ณ วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา


กปภ.สาขานครราชสีมา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลตำบลหัวทะเลสัญจรพบประชาชน ณ วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา โดยนายนพดล พุ่มกันภัย ผู้จัดการฯ มอบหมายให้ นางชฎาพร ดีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมพนักงานในสังกัด  ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวทะเล จัดกิจกรรมเทศบาลตำบลหัวทะเลสัญจรพบประชาชน ณ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชน พร้อมนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งสร้างความเป็นกันเอง และประทับใจได้เป็นอย่างมาก

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน