กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2562


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยหัวข้อสนทนาเป็นการหารือปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน และการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 ได้แก่ งานจัดเก็บรายได้ 1

เลื่อนขึ้นข้างบน