กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการเติมใจให้กัน บริการให้คำปรึกษาระบบประปาภายในฟรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการเติมใจให้กัน บริการให้คำปรึกษาระบบประปาภายในฟรี


กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการเติมใจให้กัน บริการให้คำปรึกษาระบบประปาภายในฟรี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่บริเวณ บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ กปภ.สาขาพิมาย ได้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา การดูแลระบบประปาภายในบ้าน รวมถึงรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำและประชาสัมพันธ์ลดค่าติดตั้งประปา 15% ให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา และตรวจสอบมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน