กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562


กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Moning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขานครนายก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงาน และติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของโครงการ Water is life

เลื่อนขึ้นข้างบน