กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พบผู้ใช้น้ำ แนะนำบริการของ กปภ.หลังติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำรายใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พบผู้ใช้น้ำ แนะนำบริการของ กปภ.หลังติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำรายใหม่

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) พบผู้ใช้น้ำ แนะนำบริการของ กปภ.หลังติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำรายใหม่

       นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่นได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานลูกค้าสัมพันธ์ นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่หลังการติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ของ กปภ.สาขาขอนแก่น ในโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนดู่หมู่ 3 และหมู่ 11 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อรับฟังข้อซักถามเกี่ยวกับบริการของกปภ. แนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำ และการติดต่อแจ้งการบริการไม่สะดวกของ กปภ. 
       ซึ่งผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ต.บึงเนียม กปภ.ทำการติดตั้งวางท่อเป็นผู้ใช้น้ำประปาสะอาดมาตรฐาน กปภ.รายใหม่ในเดือนมิถุนายน 2562  ซึ่งจะได้รับใบแจ้งยอดฉบับแรกในเดือน กรกฎาคม 2562 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน