การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดโครงการเติมใจให้กัน พบปะผู้ใช้น้ำ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดสระบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดโครงการเติมใจให้กัน พบปะผู้ใช้น้ำ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดสระบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดโครงการเติมใจให้กัน พบปะผู้ใช้น้ำ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดย นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่ออกหน่วยพบปะผู้ใช้น้ำ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ กปภ.สาขาท่าเรือ ได้บริการค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน และรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน