การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ร่วมกับ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกดับเพลิงและแผนซ้อมหนีไฟ (BCP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ร่วมกับ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกดับเพลิงและแผนซ้อมหนีไฟ (BCP)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ร่วมกับ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกดับเพลิงและแผนซ้อมหนีไฟ (BCP)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี นำโดย นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลจังหวัดสิงห์บุรี จัดฝึกดับเพลิงและแผนซ้อมหนีไฟ (Business Continuity Plan : BCP) ณ สำนักงาน กปภ.สาขาสิงห์บุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน