การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับ กปภ.สาขาปทุมธานี จัดโครงการ “เติมใจให้กัน (Home Care)” ณ ศาลาการเปรียญวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับ กปภ.สาขาปทุมธานี จัดโครงการ “เติมใจให้กัน (Home Care)” ณ ศาลาการเปรียญวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)  ร่วมกับ กปภ.สาขาปทุมธานี จัดโครงการ “เติมใจให้กัน (Home Care)”  ณ ศาลาการเปรียญวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต นำพนักงานในสังกัด ร่วมกับ กปภ.สาขาปทุมธานี จัดโครงการ "เติมใจให้กัน (Home Care)" ออกพบประชาชน ณ ศาลาการเปรียญวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปา ประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ. ลดค่าติดตั้งประปา 15 % เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนื้ พื้นที่ดังกล่าวเดิมใช้น้ำบาดาลแต่กำลังประสบปัญหาบ่อบาดาลชำรุด ทำให้ขาดแคลนน้ำบาดาล กปภ.สาขารังสิต (พ) และ กปภ.สาขาปทุมธานี จึงได้ร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตามนโยบาย "น้ำเหลือให้ขาย น้ำขาดให้สร้าง" ของ กปภ. ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก (สามารถสแกน QR Code เพื่อรับชม VDO )

เลื่อนขึ้นข้างบน