กปภ.สาขากุยบุรีเข้าร่วมประชุมประชาคมบรรเทาความเดือดร้อนหมู่บ้านแหลมสะแก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุยบุรีเข้าร่วมประชุมประชาคมบรรเทาความเดือดร้อนหมู่บ้านแหลมสะแก


กปภ.สาขากุยบุรีเข้าร่วมประชุมประชาคมบรรเทาความเดือดร้อนหมู่บ้านแหลมสะแก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีนำโดยนายสุชาติ พลอยล้วน พร้อมด้วยนายอัยรัตน์ ฉันทวิริยวัฒน์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปา ณ ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านแหลมสะแก หมู่ 11 ตำบลกุนเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน