กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมงานรัฐพิธีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมงานรัฐพิธีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562


กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมงานรัฐพิธีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด นำโดย นางวรนุช ครุฑอรัญ หัวหน้างาน จัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลำถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน