กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2562


กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2562

           วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส และพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร นอกจากนี้ยังได้สอบถามปัญหา อุปสรรค ของแต่ละงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน