การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Pwa Mobile Service ณ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนเเก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Pwa Mobile Service ณ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนเเก่น


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Pwa Mobile Service  ณ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนเเก่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Pwa Mobile Service  ณ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 

(วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม .. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค()สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ณ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม  ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา  โดยให้บริการ

-เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา 

-ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำ แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง

-ประชาสัมพันธ์ ช่องทางชำระค่าน้ำประปา 

-ระบายตะกอนหัวดับเพลิง

ซึ่งการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้ใช้น้ำในการชำระค่าน้ำประปา ตั้งเเต่ 09.00 -12.00 .      

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ กปภเเละระบายตะกอนเพื่อคุณภาพน้ำประปาที่ดี อีกด้วย 

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน