กปภ.สาขาพิษณุโลก เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (WATER IS LIFE) ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (WATER IS LIFE) ประจำปี 2562


กปภ.สาขาพิษณุโลก เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (WATER IS LIFE)  ประจำปี 2562

 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และ นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกรมอนามัย  เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is life) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก

 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน