กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “ล้างถังน้ำใสตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “ล้างถังน้ำใสตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)”


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “ล้างถังน้ำใสตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)”

ันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช นำโดยนายกัมพล มีตา ผจก.กปภ.สาขา มอบหมายให้หัวหน้างาน/พนักงานผลิตร่วมกันล้างถังน้ำใสใบที่ 2 ขนาด 500 ลบ.ม.ที่สถานีจ่ายน้ำแม่ข่ายกปภ.สาขาเดิมบางนางบวช เพื่อเพิ่มความสะอาดในภาชนะเก็บน้ำในการส่งน้ำไปยังบ้านผู้ใช้น้ำ ตามแผนโครงการการจัดการน้ำสะอาด(WSP)

เลื่อนขึ้นข้างบน