กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


กปภ.สาขาชัยนาท  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

   วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยนายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2562 เพื่อเป็นการสนทนากันระหว่างสายงาน โดยผู้จัดการได้แจ้งให้พนักงานทุกท่านเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจคุณภาพน้ำ (Water is Life) การแจ้งเตือนด้วยระบบข้อความ (SMS) การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละสายงาน และการตรวจสุขภาพประจำปี ปีงบประมาณ 2562 พร้อมกันนี้ ผจก.กิตติ ยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจโดยทั่วกันอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน