การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ พร้อมใจทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา ที่วัดหลวงอรัญญ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ พร้อมใจทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา ที่วัดหลวงอรัญญ์


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ พร้อมใจทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา ที่วัดหลวงอรัญญ์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ พร้อมใจทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา ที่วัดหลวงอรัญญ์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมถวายเทียนพรรษา น้ำดื่ม นม รวมทั้งเครื่องสังฆทานที่พระสงฆ์ต้องใช้ในช่วงเข้าพรรษา

เลื่อนขึ้นข้างบน