กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มโครงการ Nakhon Ubon run for โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มโครงการ Nakhon Ubon run for โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก


กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มโครงการ Nakhon Ubon run for โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มโครงการ Nakhon Ubon run for โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก

            นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ร่วมด้วย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และ พนักงาน ในสังกัด กปภ.ข.๘ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มโครงการ Nakhon Ubon run for โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก โดยได้จัดบูทกิจกรรมมอบน้ำดื่มบริการแก่ผู้ร่วมงาน รวมถึงร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้แก่ รพ.เหล่าเสือโก๊ก อันเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแสดงถึงความมีไมตรีจิตที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน