กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) เดือนกรกฎาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) เดือนกรกฎาคม 2562


กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) เดือนกรกฎาคม 2562

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายวรวุฒิ พรสี่ หัวหน้างาน 8 งานบริการฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) เดือนกรกฎาคม 2562 โดยลงพื้นที่พร้อมกับมิสเตอร์ประปา ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เป็นรูปแบบเฉพาะตามภารกิจของมิสเตอร์ประปาเช่น เรื่องท่อแตกรั่ว มาตรวัดน้ำหาย น้ำไม่ไหล น้ำไหลอ่อน น้ำมีกลิ่น (ไม่ใช่กลิ่นคลอรีน) เป็นต้น จากผลการลงพื้นที่ติดตามฯ พบว่า ผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจในการบริการของมิสเตอร์ประปาที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจ และสามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของโครงการประปาทันใจให้สะท้อนตามความต้องการและความคาดหวังได้อย่างแท้จริง

เลื่อนขึ้นข้างบน