การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน-ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา ณ บริเวณหน้าลานจอดรถภายในสำนักงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เลื่อนขึ้นข้างบน